Vrezen voor ons voortbestaan

20151213_124107Trots en blij waren wij vandaag precies één jaar geleden op 24 november 2015. Onze 90 koeien gingen naar hun nieuwe vrijloopstal, gebouwd voor 120 melkkoeien.

Een stal gebouwd vanuit onze visie dat het melkveebedrijf in balans moet zijn. Wij zijn overtuigd dat het een goede stal is voor onze KOEIEN (ruim, licht, vrij en op stro), de OMGEVING (grondgebonden, 63 hectare en ruige mest voor een goed bodemleven) en voor ONS (arbeidsreductie en arbeidsvreugde)
Onderbouwd, gebouwd voor de toekomst!

Bezorgd en teleurgesteld zijn we nu een jaar later. De Nederlandse boeren zijn na 1 april 2015 (afschaffing melkquotering) flink gaan melken, meer koeien, meer melk en meer mest. Grote problemen ontstonden: overschrijding van het fosfaatplafond, angst voor verlies van derogatie en een lage melkprijs afgelopen jaar.

Overheid, belangenorganisaties en de zuivelindustrie grijpen in. Door het instellen van een fosfaat quotering met ingang van 01-01-2018 op basis van aanwezige koeien op 02-07-2015 (voor ons 90 koeien) en door het treffen van maatregelen op dit moment om de melkproductie terug te dringen.20151125_115135

Teveel dieren op te weinig grond geeft problemen, dat weet toch iedere boer!! In de maatregelen die nu worden genomen komt de grondgebondenheid niet terug en worden ook boeren geraakt die geen aandeel hebben in deze problematiek.

Zo ook wij! Op de Heemen is nog nooit een kruiwagen mest afgevoerd en we hebben altijd onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen (weidevogelbeheer, bloemenranden, openstaan voor mensen met een hulpvraag en sociale initiatieven ondersteunen)

TOCH MOETEN WIJ VREZEN VOOR ONS VOORTBESTAAN!!20151213_094633

SNAPT U HET?……….WIJ NIET!!!!!!

PieterBerend Slager en Margreet Wiersema

This entry was posted in Boerderij, Buurderij, Zorg. Bookmark the permalink.

3 Responses to Vrezen voor ons voortbestaan

  1. Jeroen says:

    Nee Margreet, ik snap dat niet. Boeren zoals jullie zouden beloond moeten worden voor de balans die jullie zochten en gevonden hebben. Dat nu juist jullie eigen belangenbehartigers deze keuze maken snap ik niet. Wellicht het belang van de banken die vooral in de grote uitbreidingen hun geld hebben zitten?

  2. Vreemd en wispelturig gedrag van de overheid. Als ik het goed begrijp willen jullie naar meer dan 90 koeien? En zelfs als je die mest op je eigen land kwijt kunt, mag dat niet? Op zijn zachtst gezegd: Erg vreemd !

  3. Math M. Willems says:

    Het is mijn vak niet, kan er derhalve moeilijk echt over oordelen, maar dit lijkt me relevant. Sterkte en succes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien + 15 =